ORGANISATIONSKONSULT MED
BETEENDEVETENSKAPLIG INRIKTNING

KR/KIM RUTHBERG AB

Människor är en organisations viktigaste grundbult och kvaliteten av en persons prestation är beroende av dennes uppfattning av egenvärde och relationer inom organisationen. Dåliga relationer och samarbeten kan bli en stor kostnad i form av försämrad effektiviet om man inte agerar i tid.

Utveckla alltid er organisations företagskultur för att nå framgång.

UTVECKLINGSPROGRAM SOM SKAPAR EN EFFEKTIV OCH
MER KREATIV ORGANISATION

Utveckling/förändring av organisationen är en process, vilket innebär att jag arbetar med långsiktiga mål där vi tillsammans arbetar fram metoder för utveckling. Insatserna anpassas till era förutsättningar och planering av utvecklingsprogram görs alltid i samråd med er. Exempel på uppdrag:

 • Ledningsgruppsutveckling
 • Organisationsutveckling
 • Teambuilding och kommunikation
 • Samtalsträning - Stress/Krishantering
 • Coaching för chefer, grupper och medarbetare

 • METODER OCH PEDAGOGIK

  Jag använder mig av ett flertal spännande metoder samt konsultativa förhållningssätt för att analysera och utveckla roller, se skeenden ur olika perspektiv samt pröva olika handlingsalternativ i simulerade verkligheter. Exempel:

 • Actions Methods - upplevelsebaserat lärande.
 • Expressive Art - uttryckande konstterapi.

 • FÖR MER INFORMATION OCH OFFERT KONTAKTA MIG

  Jag har många års erfarenhet som organisationskonsult och ger dig gärna kontaktuppgifter till referenskunder och mitt CV.
  Telefon: +46 73 180 31 87
  E-post: kim@kimruthberg.se